Hafan YDDS  -  Coleg Celf Abertawe  -  Gwydr  -  Astudiaethau Achos Gwydr  -  Bianca Divito

Bianca Divito

Ganwyd Bianca Divito yn Iwerddon ac astudiodd yn Adran Wydr Ysgol Gwydr Pensaernïol Coleg Celf Abertawe.

Bianca Divito

Wedi iddi gwblhau ei gradd BA Anrhydedd mewn Gwydr Pensaernïol, rhoddwyd iddi’r Wobr Ragoriaeth Fawreddog gan Y Worshipful Company of Glaziers and Painters of Glass yn Llundain a roddodd iddi’r cyfle i gael ei hyfforddi mewn llu o brif stiwdios gwydr y DU a’r Almaen.

Sefydlodd ei harfer mewn stiwdio yn Iwerddon yn 2006 ac ers hynny bu’n gweithio ar amrywiaeth o gomisiynau i ddylunio a gosod celf wydr wreiddiol mewn cartrefi preifat a mannau cyhoeddus, yn ogystal â gwarchod gwydr lliw amhrisiadwy eglwysi.  Gan gydnabod ei doniau arloesol mewn celf gwydr ac am greu nodweddion pwrpasol gerddi, gwahoddodd y Royal Horticultural Society Divito i arddangos ei gwaith yn Sioe Flodau enwog Chelsea yn 2012. Enillodd ei “Gardd Gwydr” a grëwyd ar y cyd â Damien Keane Garden Design un o brif acolâdau’r sioe.  Mae estheteg gwaith Divit yn gyfoes, gan integreiddio crisialau a cherrig lled-werthfawr gyda’i safon creadigol y gallwch ei deimlo gymaint ag y gallwch ei weld.  Mae ei harddull nodweddiadol yn asio ei harbenigedd arbenigol iawn fel crefftwr gydag estheteg arbrofol celf gain.

 ‘Wrth i mi weithio’n dawel yn fy stiwdio wydr y dyddiau yma, ni allaf helpu gweld eisiau’r bywyd a’r enaid a brofais yn yr adran wydr yn Abertawe yn ystod fy astudiaethau.  Ni does unman arall rwyf wedi ymweld ag e’n debyg iddo, mae’n em ymhlith y cerrig a’r unig beth rwy’n flin amdano yw na wnes i aros yn hirach i orffen fy MA pan oedd gen i’r cyfle. Buaswn yn argymell y radd i unrhyw un sydd â diddordeb mewn celf gwydr lliw'.  Bianca Divito

Ymweld ei wefan hi