Ydds Hafan  -  Coleg Celf Abertawe  -  Gwydr  -  Astudiaethau Achos Gwydr  -  Elisabeth Voss Sinnerud

Elisabeth Voss Sinnerud

Es i ar y cwrs BA (Anrh) Gwydr Pensaernïol yn Abertawe gan dreulio tair blynedd yn cwympo mewn cariad â dylunio a gwneud gwydr lliw.  Gyda thiwtoriaid gwych, cyd-fyfyrwyr hyfryd a chan weithio gyda deunyddiau ysbrydolgar, byddwn i’n edrych ymlaen at fynd i’r Brifysgol bob dydd.

Elisabeth Voss Sinnerud glass graduate

A’r dyddiau yma, rwy’n edrych ymlaen at fynd i’r gwaith bob dydd.  Rwy’n gweithio yn y gweithdy gwydr lliw yn Eglwys Gadeiriol Nidaros, Norwy, lle rydym ni’n adfer gwydr lliw ein heglwys gadeiriol brydferth, ac yn cymryd ymlaen brosiectau allanol o bob rhan o Norwy.  Mae adfer gwydr lliw yn golygu eich bod yn cael gweithio gyda holl dechnegau amrywiol gwydr lliw traddodiadol, a’ch bod yn cael eich herio bob dydd.

Gallaf ddweud heb flewyn ar fy nhafod nad oeddwn i erioed wedi meddwl am wydr lliw fel proffesiwn, cyn i mi ddod ar draws y cwrs Gwydr Pensaernïol drwy hap a damwain.  Rwyf mor falch i mi wneud, a byddwn i’n argymell y cwrs a phroffesiwn ym maes gwydr pensaernïol o waelod fy nghalon!

 

Elisabeth Voss Sinnerud, Trondheim, Norwy.