Ydds Hafan  -  Coleg Celf Abertawe  -  Gwydr  -  Astudiaethau Achos Gwydr  -  Gemma Curtis

Gemma Curtis

Gemma Curtis Stained Glass

Gemma Curtis, Stained Glass Conservator, Holy Well Studios

Graddiodd Gemma yn 2011 ac mae hi wedi bod yn gweithio yn Holy Well Glass yng Ngwlad yr Haf ers pedair blynedd a hanner.  Rhoddwyd iddi wobr crefftwriaeth  George ac Evelyn Gee yn 2016

“Newidiodd fy amser yn Abertawe fy mywyd mewn ffordd nad oeddwn yn gwybod ei fod yn bosibl. Rwy’n caru fy ngwaith a phob diwrnod y byddaf yn deffro, mae hynny’n fy ngwneud yn hapus. Rhoddodd y cwrs i mi’r blociau adeiladu sydd eu hangen i gymryd y cam nesaf yn fy ngyrfa, o sgiliau gwydro cychwynnol i arddull baentio draddodiadol. Mae pob agwedd ar fy ngwaith wedi’i seilio ar Abertawe mewn un ffordd neu’r llall, o hanes gwydr lliw i ddylunio a gwneud comisiynau newydd”.