Ydds Hafan  -  Coleg Celf Abertawe  -  Gwydr  -  Astudiaethau Achos Gwydr  -  Sarah Knighton

Sarah Knighton

Sarah Knighton, Cadwraethydd Gwydr Lliw, Holy Well Glass

Sarah Knighton Stained Glass

gweithiwr haf dros dro 9 mlynedd yn ôl a bellwch rwy’n rheolwr y stiwdio â gofal am dîm bach ac rwyf yn y broses o wneud cais am achrediad gan ICON.  Mae Holy Well yn gweithio ar bob math o wydr pensaernïol o gynllun o wydr lliw canoloesol yn seintwar Eglwys Gadeiriol Caer-wynt i ffenestri plwm addurnedig yng Nghastell Windsor. Mae’r gwaith yn llawn amrywiaeth yn y gwydr lliw y byddwn ni’n gweithio arno ac yn yr heriau mae’n eu rhoi i ni.

Er mai crefft draddodiadol yw gwydr lliw, mae’n esblygu’n barhaus ac rydym ni fel ymarferwyr yn dysgu ac yn esblygu’n barhaus gydag ef.

Roeddwn wrth fy modd i ennill y wobr gyntaf yng Nghystadleuaeth Stevens ar gyfer Dylunio Gwydr Pensaernïol (2016).

F’amser yn Abertawe

Roedd y cwrs yn Abertawe yn teimlo fel cartref i mi, roedd yr amgylchedd yn gyfforddus a’r holl staff yn gweithio gyda’i gilydd fel teulu.  Roedd pawb yn groesawgar ac yn gynhwysol. Roedd yn awyrgylch hwylus, bywiog, cyfoethog i fod yn rhan ohono.  Roedd y myfyrwyr o bob oed a chefndir, yr athrawon mor frwdfrydig am wydr, ac roedd llif cyson o syniadau a rhannu gwybodaeth.  Fel myfyriwr aeddfed doedd dim cefndir gen i mewn celf ond dangosodd yr athrawon i mi sut i ddatgloi fy mhotensial.

Datblygu sgiliau ar gyfer gwaith

Rhoddodd y cwrs gwydr sylfaen gref o wybodaeth i mi rwyf wedi adeiladu fy ngyrfa arni.  Doeddwn i ddim wedi meddwl am weithio ym maes cadwraeth gwydr lliw yn flaenorol, ond ers hynny rwyf wedi gweld fy mod yn gallu defnyddio technegau a deunyddiau newydd o fewn y grefft draddodiadol hon, ac addysgwyd y ddwy ochr ohoni, y modern a’r traddodiadol, i mi.