Ydds Hafan  -  Sefydliadau ac Academïau  -  Coleg Celf Abertawe  -  Gwydr  -  Cysylltiadau Diwydiant

Mae tîm y rhaglen yn annog myfyrwyr i gymryd rhan yng ngwaith cyrff proffesiynol fel y Worshipful Company of Glaziers and Painters of Glass, y Gymdeithas Gwydr Cyfoes, y British Society of Master Glass Painters a’r Royal Society of Arts, y mae gan yr adran gysylltiadau gwaith agos â nhw.

blue and red glass

Hefyd, mae’r cwrs yn elwa o berthynas gydweithredol agos â’r diwydiant trwy brosiectau byw blynyddol. Mae’r berthynas hyblyg hwn gyda’r diwydiant a’r galwedigaethau yn caniatáu i fyfyrwyr ymgysylltu â digwyddiadau a phrosiectau o ystod eang o gyrff allanol.

Mae gan yr adran gysylltiadau da gyda’r diwydiant yn y DU ac Ewrop, yn arbennig Y Ffindir, Ffrainc a’r Almaen, ac yn darparu cyfleoedd ar gyfer ymweliadau, cyfnewidfeydd a lleoliadau gwaith.

Orange and yellow glass with flowers

Holy Well 

Holy Well Glass yng Ngwlad yr Haf yw un o brif stiwdios cadwraeth gwydr Prydain, ac mae’n ymgymryd â llawer o brosiectau proffil uchel o fewn rhai o’n hadeiladau hanesyddol mwyaf nodedig.

Mae eu comisiwn diweddaraf ychydig yn wahanol i brosiectau maent wedi bod yn rhan ohonynt yn y gorffennol. Cysylltwyd â’r stiwdio i ddylunio set o ddrysau gwydr ar gyfer y Capel Brenhinol, Great Windsor Park. Rhoddwyd i gyn-fyfyrwyr Coleg Celf Abertawe, Sarah Knighton y dylunydd a Gemma Curtis y cyd-greawdwr, sydd wedi bod yn gweithio i’r stiwdio ers iddynt raddio, y dasg o ffurfio cynnig ar gyfer y cynllun gan y cyfarwyddwr Steve Clare.

Roedd dyluniad Sarah yn cynnwys llinellau a ddewiswyd yn ofalus o’r emyn “Immortal, Invisible, God only wise”, sy’n llifo ar draws ac i lawr y ddau ddrws. Caiff y testun ei gyflenwi gan fanylion dylunio a gymerwyd o giwiau pensaernïol a dail Prydeinig brodorol gydag ychwanegiad elfennau gwydr wedi’i gastio wedi’i ludo i’r arwyneb.

Mae seifferau Brenhinol Ei Mawrhydi'r Frenhines, ac Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Phillip wrth y gwaelod, mae cefndir deiliog seiffer Tywysog Phillip yn adlewyrchu ei rôl fel Ceidwad Great Park Windsor. Gyda phrosiect o’r maint yma, roedd angen cyfleusterau ar dîm Holy Well a fyddai’n gallu ymdopi â maint y drysau.

Mae gan yr adran wydr yng Ngholeg Celf Abertawe YDDS, y cyfryw offer a lle ac roeddynt yn hapus i wahodd eu cyn-fyfyrwyr nôl i’r adran i ddefnyddio’r cyfleusterau. Rhoddodd hyn hefyd gyfle gwych i fyfyrwyr presennol gael profiad o wylio brîff byw, gydag un yn dweud ei fod yn “ysbrydoledig”.

Meddai Catherine Brown, Cyfarwyddwr Rhaglen Gwydr YDDS a Darlithydd Celfyddydau Cymhwysol Coleg Celf Abertawe YDDS: “Mae’n wych gweld cyn-fyfyrwyr Abertawe yn gwneud mor dda ac mae’n profi bod yna ddigon o gyfleoedd i raddedigion wneud yn dda ar ôl gorffen yn y Brifysgol. Mae’r drysau bellach wedi’u gosod yn y capel brenhinol ac yn edrych yn fawreddog yn eu lleoliad brenhinol.”

students designing for glass

Cystadleuaeth Stevens

Mae Cystadleuaeth Stevens yn gystadleuaeth flynyddol a drefnir gan y Worshipful Company of Glaziers

Mae cystadleuaeth flynyddol Stevens ar gyfer Dylunio Gwydr Pensaernïol yn cael ei redeg gan y Worshipful Company of Glaziers, ac mae’n un o’r prif gystadlaethau o’r fath. Mae’n denu ceisiadau gan fyfyrwyr ac artistiaid gwydr sy’n dod i’r amlwg yn genedlaethol a rhyngwladol.  Caiff y ceisiadau eu hasesu gan banel o feirniaid nodedig sy’n ddigyffelyb yn eu maes.

Mae ein myfyrwyr yn rhoi cynnig ar y gystadleuaeth yma ac mae ganddynt hanes cadarn o ennill gwobrau. 

Glass design