Ydds Hafan  -  Coleg Celf Abertawe  -  Gwydr  -  Staff Gwydr  -  Catherine Brown

Catherine Brown Glass Programme Director

Mae Catherine Brown yn Gyfarwyddwraig ar y Rhaglen Wydr ac yn Ddarlithydd Celfyddydau Cymhwysol

Mae ymchwil Catherine yn ymwneud â’r broses wneud a’r defnydd rhyngddisgyblaethol o ddefnyddiau a’u priodweddau. Mae’n cymryd rhan yn yr holl agweddau ar ddarlunio, fel proses a ffordd o gyfathrebu’n weledol, gan gynnwys delweddaeth traddodiadol a digidol. Ar hyn o bryd, mae gwydr a grëir mewn odyn a’r broses o sgrîn-brintio ar wydr a cherameg wrth wraidd ei phroses.

Mae ganddi ddiddordeb mewn addysg gelf, greadigol i bawb ac yn ymdrechu i amddiffyn sgiliau gwneud traddodiadol , gan ddatblygu prosesau cyfoes a thechnolegol.

Gyda diddordeb yn y ffordd y caiff crefft a gwneud eu haddysgu a’u rhannu, mae ei gwaith ymarferol yn daith personol parhaus sy’n ei galluogi i arbrofi gyda thechnegau cyfoes mewn gwydr a cherameg, gan ddylanwadu’n gyson ar ddulliau meddwl ac addysgu.

Ffôn:+44 (0)1792 481179

E-bost:catherine.brown@uwtsd.ac.uk