Ydds Hafan  -  Coleg Celf Abertawe  -  Gwydr  -  Staff Gwydr  -  Catrin Jones

Catrin Jones

Catrin Jones Stained Glass

Mae Catrin yn rhan o’r tîm addysgu ar y cwrs Gwydr Pensaernïol yng Ngholeg Celf Abertawe.

Mae Catrin Jones MA wedi gweithio’n llawn amser yn artist wrth ei gwaith ers dros 30 blynedd. Mae hi wedi gweithio’n bennaf gyda gwydr ar gyfer pensaernïaeth, mewn adeiladau cyhoeddus gan amlaf, ar draws y DU a thu hwnt. Mae ei phortffolio a’i phrofiad bellach yn helaeth ac maent wedi cynnwys llawer o dechnegau gwydr.