Ydds Hafan  -  Coleg Celf Abertawe  -  Gwydr  -  Staff Gwydr  -  Colin Telford

Colin yw Technegydd / Arddangoswr yr Adran Wydr

Mae profiad amhrisiadwy Colin o’r diwydiant gwydr ynghyd â’i gariad at arloesi mewn gwydr, yn darparu ymagwedd dechnegol ac ymarferol cadarn at weithio gyda’r defnydd hwn. Ymhlith ei ddiddordebau ymchwil mae rheoli golau, defnyddiau cyfoes a chynhyrchion a ddefnyddir i fondio a thrin a thrafod gwydr. Gydag ymagwedd ymroddedig at sicrhau bod myfyrwyr yn cael sylfaen cadarn mewn sgiliau gwneud, mae arddangos a chymorth myfyrwyr wrth wraidd yr addysgu. 

Yn ogystal â staff parhaol, bydd myfyrwyr yn elwa o gyswllt parhaus gydag amrywiaeth o artistiaid gwadd, cyn-fyfyrwyr a darlithwyr.

telford@uwtsd.ac.uk