Ydds Hafan  -  Coleg Celf Abertawe  -  Gwydr  -  Staff Gwydr  -  Dr Shelley Doolan

Mae Shelley ynn Uwch Gymrawd Ymchwil mewn Gwydr.


  • Lost wax cast glass
  • Lost wax cast glass
  • Lost wax cast glass
  • Iteration 135 cast glass
  • Lost wax cast glass

Mae priodoleddau materol gwydr ynn parhau i fod yn ffynhonnell o ysbrydoliaeth a rhyfeddod. Ymhlith y diddordebau trosfwaol mae rhyngweithiad gwydr a golau a’r ffordd y mae ffurf a gorffeniad yn portreadu lle a chyfryngu ein profiad. 

Ar ôl dysgu technegau sy’n cynnwys chwythu gwydr, castio a hyfrydwch gwaith oer, proses castio cwyr coll a gipiodd ei dychymyg. Mae’r dechneg hon yn caniatáu i’r unigolyn fynegi ei hun mewn amrywiaeth enfawr o ffyrdd.

Mae Shelley yn cynhyrchu gwydr ar gyfer amrywiaeth o gyd-destunau, cymwysiadau a graddfeydd. Mae ei gwaith wedi cael ei arddangos ledled y byd.

Ffôn: 01792 481194
E-bost: shelley.doolan@uwtsd.ac.uk