Ydds Hafan  -  Coleg Celf Abertawe  -  Gwydr  -  Staff Gwydr  -  Edward Rhys-Jones

Edward Rhys-Jones

Mae Edward yn rhan o’r tîm addysgu ar y cwrs Gwydr Pensaernïol yng Ngholeg Celf Abertawe.

Mae Edward yn artist gwydr lliw cyfoes proffesiynol, sy’n gyfoeth o brofiad amhrisiadwy o ymgymryd â chomisiynau ar gyfer penseiri, dylunwyr mewnol, orielau, busnesau a chleientiaid preifat.

Ffôn:+44 (0)1792 481058