Ydds Hafan  -  Coleg Celf Abertawe  -  Gwydr  -  Staff Gwydr  -  Rachel Phillips

Rachel Phillips Glass

Darlithydd Gwydr Lliw

Mae Rachel wedi dylunio a gwneud llawer o gomisiynau gwydr ar gyfer adeiladau preifat, cyhoeddus ac eglwysig, gan gynnwys Safleoedd Treftadaeth y Byd ac mae ganddi brofiad helaeth o weithio mewn cydweithrediad ag artistiaid eraill, stiwdios a chyrff proffesiynol fel CADW, Gwalia, Cymdeithas Tai Teulu Cymru a Phwyllgorau Ymgynghorol Esgobaethol.

Mae Rachel yn arbenigo mewn ymarfer ac addysgu paentio gwydr ac mae ganddi ddiddordeb mewn cymhwyso technegau a defnyddiau gwydr lliw traddodiadol mewn cyd-destun cyfoes ac yn ddiweddar, bu iddi gwblhau comisiwn cydweithredol ar gyfer cyfres o ffenestri gwydr lliw yng Nghastell Biwmares, Gogledd Cymru 2017.

Ffôn: +44 (0)1792 481058

Ebost: rachel.phillips@uwtsd.ac.uk