Ydds Hafan  -  Coleg Celf Abertawe  -  Gwydr  -  Staff Gwydr  -  Rodney Bender

Rodney Bender

Cymrawd Ymchwil

Mae Rodney Bender yn Gymrawd Ymchwil mewn Gwydr yn Y Drindod Dewi Sant. Mae e wedi gweithio yn y diwydiant gwydr ac mewn addysg am dros pedwar deg o flynyddoedd. Hefyd, mae’n rhedeg busnes gwydr, yn dylunio, prosesu a gweithgynhyrchu gwydr ar gyfer pensaernïaeth, yr amgylchedd adeiledig a chymwysiadau dylunio. 

'Mae Gwydr a’i bartner tango yn dal i’m rhyfeddu a’m hudo’ 

bender@uwtsd.ac.uk