facebook Pixel Hysbysebu Creadigol | Swansea College of Art - UWTSD

Hysbysebu Creadigol

Ydds Hafan  -  Y Brifysgol  -  Sefydliadau ac Academïau  -  Coleg Celf Abertawe  -  Hysbysebu Creadigol

women in water

Mae Hysbysebu a Dylunio Brand yn cynnwys elfennau o Gelf Gain, elfennau o Ddylunio Graffig ac elfennau o Fusnes - oll wedi’i gyfuno gyda’r dechnoleg ddiweddaraf. Mae gan bobl ym maes hysbysebu allu creadigol anhygoel a gwir awydd i adael eu marc.

Yn anad dim, maent yn bobl sy’n llawn syniadau, mae pob diwrnod yn her gyffrous i ddod o hyd i rywbeth newydd ac arloesol.

Rydym yn cysylltu â busnesau ac yn edrych ar broblemau go iawn i’w datrys o’r cychwyn cyntaf.

Mae ein prosiectau ymarferol yn cynnwys dylunio ar gyfer brandio, cyfeiriad celf greadigol (yn gweithio gyda ffotograffwyr a myfyrwyr fideo ymhlith eraill), ‘cyflwyno’ eich cysyniadau a syniadau, marchnata strategaethau ac arwain ymgyrchoedd newydd arloesol. Dyma ein hanian.

Cadwch le ar Ddiwrnod Agored

BA advertising

Cyrsiau Hysbysebu a Dylunio Brand

MA visual communication

Cyrsiau Ôl-raddedig

Case studies

Astudiaethau achos

advertising facilities

Cyfleusterau Hysbysebu

Industry Links Advertising

Cysylltiadau Diwydiant

SS21-Ad-Still-welsh

Sioeau Gradd Yr Haf Coleg Celf Abertawe

©2021 Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Elusen Gofrestredig: Rhif 1149535