Ydds Hafan  -  Sefydliadau ac Academïau  -  Coleg Celf Abertawe  -  Hysbysebu Creadigol  -  Cyfleusterau Hysbysebu a Dylunio Brand

New Facilities 1

Mae gan y cwrs Hysbysebu a Dylunio Brand llawr cyfan iddo’i hun sydd â thair stiwdio ar wahân. Mae’r rhain yn cynnwys ystafell stiwdio a ddefnyddir ar gyfer darlithoedd, gweithdai a chyflwyniadau. Mae yna ystafell cyfrifiaduron sydd â’r cyfrifiaduron Mac diweddaraf sy’n defnyddio meddalwedd Adobe CC ac mae’r rhain wedi’u cysylltu â llechi Wacom. Mae yno hefyd ystafell ‘hwb cymysgedd creadigol’ i bob myfyriwr Hysbysebu a Dylunio Brand ei defnyddio rhwng darlithoedd.

Mae’r ardal hon a rennir, yn hyrwyddo dysgu fertigol ac yn meithrin bondiau ar draws y cwrs.Gellir ei defnyddio fel cyfleustra desg boeth, i rannu syniadau, cymryd rhan mewn tiwtorialau a chynnal cyfarfodydd cymheiriaid a chleientiaid.

Gan mai ni yw ysgol gelf hynaf Cymru, rydym yn elwa o’r manteision a gyfyd yn sgil hyn o ran mynediad i gyfleusterau ehangach.Wedi’i sefydlu dros 170 o flynyddoedd yn ôl ac wedi’i disgrifio gan Peter Lord fel ‘ysgol gelf fwyaf llwyddiannus ac uchel ei bri yng Nghymru’, mae’r gyfadran Celf a Dylunio yn mwynhau cyfleusterau traddodiadol a modern o’r radd flaenaf i’ch helpu i wireddu eich syniadau creadigol.

Mae’r rhain yn cynnwys stiwdios gwneud printiau pwrpasol, ystafelloedd tywyll traddodiadol a digidol, stiwdios ffilm a ffotograffig, torwyr laser a chwistrell ddŵr, argraffu 3D, ceramig, ffabrig, gwneud modelau a gweithdai gwydr.Gellir trefnu mynediad at y rhain trwy eich darlithwyr.

New Facilities 2