Ydds Hafan  -  Sefydliadau ac Academïau  -  Coleg Celf Abertawe  -  Hysbysebu Creadigol  -  Cysylltiadau Diwydiant

group of people sitting down

Mae ein cwrs Hysbysebu a Dylunio Brand wedi datblygu a chynnal perthynas waith iach gyda busnesau creadigol lleol lle mae ein myfyrwyr yn gwneud interniaethau a phrofiad gwaith yn rheolaidd.

Yn y gorffennol, mae ein myfyrwyr wedi mwynhau interniaethau a phrofiad gwaith gydag asiantaethau fel Urban Foundry, Golley Slater, S3 Advertising, Dirty Little Serifs, Sugar Creative a B2Bxi.

Hefyd, mae gan staff rwydwaith ehangach o gysylltiadau gydag asiantaethau hysbysebu, ymarferwyr dylunio, academyddion, darlunwyr a cherddorion. Bob blwyddyn mae myfyrwyr y drydedd flwyddyn yn arddangos eu gwaith yn Abertawe. Yn y gorffennol, cynhaliwyd yr arddangosfeydd hyn yn Unit Nineteen, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Stadiwm Liberty Abertawe a hyd yn oed yn y bragdy Boss lleol!

Mae myfyrwyr y flwyddyn olaf hefyd yn cael y cyfle i arddangos eu gwaith yn D&AD New Blood neu New Designers yn Llundain. Mae grwpiau blwyddyn eraill wedi cael y cyfle i sefydlu arddangosfeydd pwrpasol yn seiliedig ar brosiectau penodol sydd yn y gorffennol wedi canolbwyntio ar ymgyrchoedd diogelwch dŵr a brandio ffasiwn.