Cyfleusterau Hysbysebu a Dylunio Brand

  • New Facilities 1
  • facilities2
  • New Facilities 2
  • facilities4

Mae’r rhaglen ei hun yn elwa o’i llawr ei hun a chanddi dair stiwdio. Mae gan y rhain le ar gyfer darlithoedd a gweithdai, ac ystafell cyfrifiaduron MAC a ‘hwb cymysgedd creadigol’ er mwyn i fyfyrwyr allu gweithio, rhannu syniadau, cymryd rhan mewn tiwtorialau a chynnal cyfarfodydd cymheiriaid a chleientiaid.