Celf a Dylunio 1af yng Nghymru

19.05.2015

Llwyddiant yn y Complete University Guide i Gyfadran Celf a Dylunio

Abbie Cameron art Gwaith Abbie Cameron

Yn nhabl cynghrair 2016 y Complete University Guide mae Celf a Dylunio yn y Drindod Dewi Sant wedi dod ar y brig yng Nghymru.

Daeth Y Drindod Dewi Sant yn 1af yng Nghymru am gyrsiau Celf a Dylunio. Fe ddaeth cyrsiau Hanes Celf, Pensaernïaeth a Dylunio y Brifysgol yn 1af yng Nghymru ac yn 13eg yn y Deyrnas Unedig yn ogystal.

Mae hyn yn newyddion gwych i'n graddedigion, myfyrwyr presennol ynghyd â darpar fyfyrwyr. Mae bod â chysylltiadau i gyfadran arloesol, uchel ei pharch, fel hon yn mynd i fod o fantais mawr iddynt yn eu dyfodol.