Ydds Hafan  -  Y Brifysgol  -  Sefydliadau ac Academïau  -  Coleg Celf Abertawe  -  Sioeau’r Haf

Sioeau Haf Coleg Celf Abertawe Y Drindod Dewi Sant

Yn anffodus, oherwydd yr argyfwng iechyd cyfredol, rydym wedi gwneud y penderfyniad anodd i ganslo Sioeau Gradd yr Haf Abertawe ar gyfer 2020.

Os oes gennych unrhyw gwestyiynau mae croeso i chi gysylltu â ni ar artanddesign@uwtsd.ac.uk

Bydd arddangosfa ddigidol o'r gwaith ar gael yn fuan, yn dangos gwaith o'r rhaglenni canlynol:

Dylunio Modurol a Thrafnidiaeth / Celf a Dylunio Sylfaen / Gwydr / Dylunio Cynnyrch / Dylunio Patrymau Arwyneb / Pensaernïaeth / Hysbysebu Creadigol / Animeiddio / Celf Gain / Dylunio Gemau / Ffotograffiaeth / Darlunio / Dylunio Graffig / Drama Gymhwysol / Ffilm a Theledu / Cerddoriaeth

Arddangosfeydd Llundain (I'w gadarnhau)

Oriel Copeland:Copeland Park, 133, Copeland Rd, Llundain SE15

Ffotograffiaeth 11-15 Mehefin (10am-6pm)

Noson Agoriadol:6pm-10pm 11 Mehefin

New Designers:Business Design Centre, 52 Upper St, The Angel, Llundain N1 0QH

Dylunio Patrymau Arwyneb / Gwydr rhan 1: 1-4 Gorffennaf 

Dylunio Cynnyrch / Dylunio Modurol a Thrafnidiaeth rhan 2: 8-11 Gorffennaf

Gŵyl D&AD New Blood, The Old Truman Brewery, 91 Brick Lane, Shoreditch, Llundain E1 6QL

Hysbysebu Creadigol / Darlunio / Dylunio Graffig 8-10 Gorffennaf