Ydds Hafan  -  Y Brifysgol  -  Sefydliadau ac Academïau  -  Coleg Celf Abertawe  -  Sioeau’r Haf

Sioeau Haf Coleg Celf Abertawe Y Drindod Dewi Sant

summer show 2019 Banner welsh

Noson Agoriadol:17eg Mai 2019, o 5.30 – 9.00yh | Sioeau ar Agor nes 1af Mehefin 2019 

10yb-4.30yh bob dydd gan gynnwys dyddiau Sadwrn ond yn eithrio dyddiau Sul a Dydd Llun Gŵyl y Banc 

ALEX: SA1 5DU
Dylunio Modurol a ChludiantCelf a Dylunio Sylfaen / Gwydr / Dylunio Cynnyrch / Dylunio Patrwm Arwyneb

Dinefwr: SA1 3EU
Hysbysebu a Dylunio Brand** / Animeiddio / Celf GainDylunio Graffig**  / Dylunio GemauFfotografaeth

Llys Glas: SA1 5DU
Celfyddydau Perfformio (cliciwch am fanylion)

Theatr y Grand: SA1 3QJ
Darlunio

Hyst SA1 1PE (Un noson yn unig 17eg Mai 6yh-1yb )
Technoleg Cerddoriaeth / Fflm & Theledu 

211 Stryd Fawr: SA1 1PE
Meistr* (10.00-4.00 nes 25 Mai)

**Hefyd yn agor ar y 3ydd Mai


Y Swigen Greadigol:
 SA1 3EW – Noson Agoriadol Dydd Gwener 3 Mai 6.30-9.30 (ar agor i’r cyhoedd 4-10 Mai 10yb-7yh)


Theatr y Grand:
 SA1 3QJ – Noson Agoriadol Dydd Gwener 3 Mai 5.30 (ar agor i’r cyhoedd 4-11 Mai, ar gau ar ddyddiau Sadwrn a Gwyliau Banc) 

Arddangosfeydd Llundain 2019 

artanddesign@uwtsd.ac.uk 

Summer Shows 2018 Map