Ydds Hafan  -  Sefydliadau ac Academïau  -  Coleg Celf Abertawe  -  Sioeau’r Haf  -  Sioe Haf Celf Gain

Yn anffodus, oherwydd yr argyfwng iechyd cyfredol, rydym wedi gwneud y penderfyniad anodd i ganslo Sioeau Gradd yr Haf Abertawe ar gyfer 2020.

Bydd arddangosfa ddigidol o'r gwaith ar gael yn fuan!

Mae pob blwyddyn yn cynnig deinamig gwahanol iawn o ganlyniad i’r personoliaethau sy’n cymryd rhan felly mae’r sioeau gradd yn ddeilliant cyffrous ac anhysbys bob tro. Nid yn unig y mae ein cwrs Stiwdio, Safle a Chyd-destun yn ffocysu ar agweddau pwysig iawn arfer Celf Gain, ond rydym yn annog ymagwedd unigol at ddehongli bywyd, gwleidyddiaeth ac athroniaeth. Agwedd fawr arall o’r drydedd flwyddyn yw profiad curadurol hanfodol a dysgu sut i ymateb i le. Rhaid i bob myfyriwr y drydedd flwyddyn werthuso eu gwaith eu hunan, negodi a dysgu sut i guradu’r gwaith hwn o fewn lle penodol. Eleni, rydym yn cyflwyno 25 o leisiau unigol, trwy baentio, darlunio, cerflunio, cyfryngau cymysg, perfformio a fideo.
 
Bydd llawer o fyfyrwyr y drydedd flwyddyn yn parhau â’u hastudiaethau academaidd trwy Radd Meistr, mae rhai wedi dewis mynd i addysgu a bydd eraill yn chwilio am stiwdios er mwyn datblygu eu harfer ymhellach. Mae yna lawer o gyfleoedd cyffrous i fyfyrwyr Celf Gain gymryd rhan mewn gwaith ar y cyd, cyfnewidfeydd myfyrwyr ac mae nifer o wobrau wedi cael eu cynnig drwy noddwyr allanol. Llynedd, cawsom yr Ysgoloriaeth B3 Creative Alchemy i gefnogi dau fyfyriwr aeddfed o gefndiroedd ethnig a oedd wedi gwneud newidiadau sylweddol i’w bywydau er mwyn dechrau gyrfaoedd newydd.

Mae’n bleser gennym gyhoeddi bod dau o’n myfyrwyr wedi’u dewis i deithio a gweithio gyda Biennale Cymru-Venice 2019 ac mae rôl Llywydd Undeb y Myfyrwyr Abertawe wedi’i chynnig i un arall o’n myfyrwyr ar gyfer y flwyddyn nesaf. Bu’n dair flynedd gyffrous, gythruddol a heriol i fyfyrwyr a staff fel ei gilydd a dyna sy’n gwneud deilliant llwyddiannus, ysbrydoledig a holistaidd i bob myfyriwr, bob blwyddyn. Mae’r drydedd flwyddyn hon yn garfan o fyfyrwyr ddeinamig, gynhyrchiol a chlos sy’n gadael egni positif ar eu hôl y bydd gweld ei eisiau, ond a fydd yn ysbrydoliaeth i’r rheiny sy’n parhau â’u hastudiaethau.
 
Carwn gymryd y cyfle hwn i ddymuno’n dda at y dyfodol i holl fyfyrwyr y drydedd flwyddyn ac edrychwn ymlaen at glywed am eu hanturiaethau a’u teithiau bywyd.
 
Y TÎM CELF GAIN

Os oes gennych unrhyw gwestyiynau mae croeso i chi gysylltu â ni ar artanddesign@uwtsd.ac.uk.

Mae gwaith o arddangosfeydd blaenorol ar gael i'w weld isod:

 


Arddangosfa Haf Celfyddyd Gain 2019


Arddangosfa Haf Celfyddyd Gain 2018