Ydds Hafan  -  Sefydliadau ac Academïau  -  Coleg Celf Abertawe  -  Sioeau’r Haf  -  Sioe Haf Ffotografaeth

Yn anffodus, oherwydd yr argyfwng iechyd cyfredol, rydym wedi gwneud y penderfyniad anodd i ganslo Sioeau Gradd yr Haf Abertawe ar gyfer 2020.

Bydd arddangosfa ddigidol o'r gwaith ar gael yn fuan!

Cadarnheir arddangosfeydd Llundain ar ddyddiad hwyrach.

Os oes gennych unrhyw gwestyiynau mae croeso i chi gysylltu â ni ar artanddesign@uwtsd.ac.uk

Mae gwaith o arddangosfeydd blaenorol ar gael i'w weld isod:


Sioe Haf Ffotografaeth 2019


Sioe Haf Ffotograffiaeth 2019 (ISSUU)


Sioe Haf Ffotografaeth 2018