facebook Pixel Sylfaen | Swansea College of Art - UWTSD

Sylfaen

Hafan YDDS  -  Y Brifysgol  -  Sefydliadau ac Academïau  -  Coleg Celf Abertawe  -  Sylfaen

foundation-1200x500-banner

Mae’r cwrs Tyst AU: Celf a Dylunio Sylfaen yng Ngholeg Celf Abertawe, YDDS, yn brofiad dysgu arbrofol, ymchwiliol ac amrywiol. Mae ein myfyrwyr yn cael cyflwyniad eang i gelf a dylunio ac yn mynd ymlaen i arbenigo mewn ystod eang o ddisgyblaethau neu feysydd dylunio. Pwrpas y cyfan yw sefydlu sylfaen cadarn ar gyfer eich dyfodol creadigol!

foundation-course-260x160-widget

Cwrs Sylfaen

foundation-260x160-widget

Cyfleusterau

©2021 Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Elusen Gofrestredig: Rhif 1149535