facebook Pixel Technoleg Cerddoriaeth a Pherfformio | Swansea College of Art - UWTSD

Technoleg Cerddoriaeth a Pherfformio

Hafan YDDS  -  Y Brifysgol  -  Sefydliadau ac Academïau  -  Coleg Celf Abertawe  -  Technoleg Cerddoriaeth a Pherfformio

Mae ein gradd seiliedig ar arfer yn rhoi cyfle i’r myfyrwyr ddatblygu'r sgiliau allweddol sydd eu hangen er mwyn gallu gweithio yn y diwydiannau cyfryngau clywedol. Gall myfyrwyr hefyd arbenigo mewn: Dylunio Sain | Sain Gemau | Peirianneg Stiwdio | Cyfansoddi | Cymysgu a Meistroli | Sain Fyw | Dylunio Meddalwedd Cerddoriaeth | Cynhyrchu Fideos Cerddoriaeth | Rhaglennu | Perfformio.

CADWCH LE AR DDIWRNOD AGORED

BA Music Technology widget

Technoleg Cerddoriaeth

Music Case Study Widget

Astudiaethau Achos Cerdd

music-facilities-widget-260

Cyfleusterau Cerddoriaeth

MA visual communication

Cyrsiau Ôl-raddedig

SS21-Ad-Still-welsh

Sioeau Gradd Yr Haf Coleg Celf Abertawe

©2021 Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Elusen Gofrestredig: Rhif 1149535