Technoleg Cerddoriaeth a Pherfformio

Ydds Hafan  -  Y Brifysgol  -  Sefydliadau ac Academïau  -  Coleg Celf Abertawe  -  Technoleg Cerddoriaeth a Pherfformio

Music Banner1

Mae ein gradd seiliedig ar arfer yn rhoi cyfle i’r myfyrwyr ddatblygu'r sgiliau allweddol sydd eu hangen er mwyn gallu gweithio yn y diwydiannau cyfryngau clywedol. Gall myfyrwyr hefyd arbenigo mewn: Dylunio Sain | Sain Gemau | Peirianneg Stiwdio | Cyfansoddi | Cymysgu a Meistroli | Sain Fyw | Dylunio Meddalwedd Cerddoriaeth | Cynhyrchu Fideos Cerddoriaeth | Rhaglennu | Perfformio

CADWCH LE AR DDIWRNOD AGORED

BA Music Technology widget

Technoleg Cerddoriaeth

Music Case Study Widget

Astudiaethau Achos Cerdd

music-facilities-widget-260

Cyfleusterau Cerddoriaeth

MA visual communication

Cyrsiau Ôl-raddedig

Music Facebook Gallery

Oriel Facebook

©2019 Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Elusen Gofrestredig: Rhif 1149535