Hafan YDDS  -  Sefydliadau ac Academïau  -  Coleg Celf Abertawe  -  Technoleg Cerddoriaeth a Pherfformio  -  Astudiaethau Achos Cerddoriaeth

Jake Bourton

“Mae’r cwrs, ynghyd â chefnogaeth gan y tîm darlithio wedi ehangu fy meddwl yn gerddorol, yn artistig ac mewn ffyrdd technolegol. Agwedd arbennig o gyffrous am y cwrs oedd cael y rhyddid, yr hyder a’r gred yn fy ngallu i ddilyn diddordebau mewn sain ffilm a theledu. I helpu hyn, ymgymerais â lleoliadau gwaith yn y diwydiant, na fyddai wedi bod ar gael i mi heb y cwrs. Buaswn yn argymell y cwrs hwn i unrhyw un sy’n dymuno cael swydd mewn diwydiannau sy’n gweithio gyda sain.”

Mae Jake wedi gweithio ar nifer o gynyrchiadau gan gynnwys: Sunshade Films – Driscoll Manor, Long Coats and Crisp Packets, Feature Film, Tornado Studios – The Rebels

Music Case Study Jake

“Mae’r cwrs, ynghyd â chefnogaeth gan y tîm darlithio wedi ehangu fy meddwl yn gerddorol, yn artistig ac mewn ffyrdd technolegol. Agwedd arbennig o gyffrous am y cwrs oedd cael y rhyddid, yr hyder a’r gred yn fy ngallu i ddilyn diddordebau mewn sain ffilm a theledu. I helpu hyn, ymgymerais â lleoliadau gwaith yn y diwydiant, na fyddai wedi bod ar gael i mi heb y cwrs. Buaswn yn argymell y cwrs hwn i unrhyw un sy’n dymuno cael swydd mewn diwydiannau sy’n gweithio gyda sain.”

Mae Jake wedi gweithio ar nifer o gynyrchiadau gan gynnwys: Sunshade Films – Driscoll Manor, Long Coats and Crisp Packets, Feature Film, Tornado Studios – The Rebels