Mewn cydweithrediad â Chymdeithas Cyfieithwyr Cymru, cynigia Canolfan Gwasanaethau Cymraeg Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant gyfle unigryw i gyfieithwyr a darpar gyfieithwyr ennill cymhwyster galwedigaethol, ymarferol mewn cyfieithu ar y pryd.

Prif nodweddion y rhaglen:

  • cyfle i ennill cymhwyster galwedigaethol sy’n berthnasol i’r gweithle
  • cymhwyster a ddatblygwyd mewn cydweithrediad â Chymdeithas Cyfieithwyr Cymru sy’n cwrdd ag anghenion y diwydiant cyfieithu
  • hyfforddiant mewn grwpiau bychain yn y brifysgol
  • digonedd o gyfle i ymarfer cyfieithu ar y pryd cyn mentro i’r gweithle
  • cyfle i ddysgu sut i osod a gofalu am offer cyfieithu ar y pryd
  • cyfle i ennill profiad yn y gweithle o dan hyfforddiant