Cyflogadwyedd

#OAstudiaethiGyflogaeth

Mae eich dyfodol yn bwysig i ni. Mae’r Drindod Dewi Sant yn weithredol wrth baratoi myfyrwyr at yrfaoedd llwyddiannus.

Mae cyflogadwyedd yn rhan annatod o’n cyrsiau ac yn darparu amrywiaeth o adnoddau, cymorth a chyfleoedd i’ch helpu i ddatgloi eich potensial.

Gan wrando ar uchelgeisiau myfyrwyr, rydym wedi gweithio gyda chyflogwyr i adnabod y galluoedd creiddiol y mae disgwyl i weithwyr newydd feddu arnynt, dadansoddi’r sgiliau a ddisgwylir gan entrepreneuriaid ac ymdrin yn weithredol â thrawsnewid digidol.  

Rydym yn falch o lwyddiannau ein graddedigion ac rydym yn rhannu eu straeon o dan #OAstudiaethiAddysg. Dewiswch astudio gyda ni a byddwn yn edrych ymlaen at glywed eich un chi.


Roedd 94% o raddedigion Y Drindod Dewi Sant mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach 15 mis ar ôl iddynt gwblhau eu hastudiaethau – HG 17/18.