Cyflymydd Digidol SMART

welsh government amrc logo

Cymorth a chyngor arbenigol i wneuthurwyr Cymru fabwysiadu technolegau digidol

 

BETH

Mae Cyflymydd Digidol SMART yn dîm o gynghorwyr arbenigol o'r diwydiant sy'n gweithio gyda gweithgynhyrchwyr yng Nghymru i'w helpu i nodi'r dechnoleg gywir i hybu eu helw.

Ariennir y prosiect gan Lywodraeth Cymru, a chaiff ei ddarparu gan Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) a'i gefnogi gan y Ganolfan Ymchwil Gweithgynhyrchu Uwch Cymru (AMRC Cymru). Nid oes yna unrhyw gostau ariannol i'r busnesau sy'n cymryd rhan.

PAM

Mae gweithgynhyrchu yn hanfodol i lesiant Cymru yn y dyfodol. Mae angen i ni sicrhau bod ein diwydiant gweithgynhyrchu yn llewyrchus, yn effeithlon, yn gydnerth ac yn ffyniannus.

Gan fod yna gynifer o dechnolegau newydd ar gael, gall fod yn anodd nodi pa rai a fydd yn iawn i'ch busnes, i'ch helpu i ddatrys y problemau yr ydych yn eu hwynebu 'nawr ac y byddwch yn eu hwynebu yn y dyfodol. Ond gyda chymorth Cyflymydd Digidol SMART, gallwch fanteisio ar gyfleoedd newydd, tyfu fel sefydliad, a gwella eich cystadleurwydd.

Mae'r cyfle gwerthfawr hwn i weithgynhyrchwyr yn darparu mynediad at dîm amrywiol o arbenigwyr talentog a phrofiadol sy'n dod o'r byd academaidd ac o fyd diwydiant.

two-smiling-engineering-students

student-with-ipad-onsite

SUT

Mae ein rhaglen yn dilyn tri phrif gam:

  1. Deall eich sefyllfa bresennol a'ch cynlluniau ar gyfer y dyfodol
  2. Darganfod yr hyn sy'n eich atal rhag cyflawni'r cynlluniau hyn
  3. Argymell technoleg sy'n briodol i'ch busnes

Bydd ein tîm yn ymweld â'ch cwmni yn unol ag amserlen sy'n gyfleus i'r ddwy ochr, gan weithio gyda chi i ddatblygu dealltwriaeth glir o'ch amgylchiadau presennol a'r heriau gweithredol sy'n eich wynebu. Byddwn wedyn yn nodi lle y gellid defnyddio technolegau digidol i helpu i fynd i'r afael â'ch heriau.

PWY

Mae ein tîm yn cynnwys arbenigwyr o PCYDDS, AMRC Cymru a busnesau yng Nghymru.

Rydym yn gweithio mewn cydweithrediad â'n gilydd a Llywodraeth Cymru i helpu sefydliadau fel eich un chi i gyflawni newid gwirioneddol a chadarnhaol.

Engineering Laboratory

SMART Equipment

Darparwyr technoleg partner

Bot-Hive Logo

Majotech Logo

POET Logo

Reeco Logo

VR Glasses

Technoleg

Efelychu Digidol

Gefeillio Digidol
Realiti Estynedig (AR)
Realiti Rhithwir (VR)

Awtomatiaeth

Robotiaid
Cobotiaid
Galluogwyr Cyfathrebu Torfol (EMC)

Technolegau Digidol Diwydiannol

Deallusrwydd Artiffisial (AI)
Data Mawr
Y Rhyngrwyd Pethau (IoT)

Cysylltedd

5G
Rhwydwaith ardal eang pŵer isel (LPWAN)
Technoleg i ddatblygu prosesau cysylltiedig, deallus

Newyddion a Digwyddiadau

Matt Booth, AMRC Cymru

AMRC Cymru yn ymuno â PCYDDS ar genhadaeth i hybu gweithgynhyrchu yng Nghymru

By Lucy Beddall, Cyflymydd Digidol SMART & Matt Booth, AMRC Cymru
Dydd Mercher, Mai 11, 2022


Festo equipment in UWTSD SA1 campus

Labordy Seiber-ffisegol Festo PCYDDS ar waith

By Lucy Beddall, Cyflymydd Digidol SMART
Dydd Iau, Mai 5, 2022


Welsh Government's Innovation team

PCYDDS yn croesawu arbenigwyr arloesi Llywodraeth Cymru i SA1

By Lucy Beddall, Cyflymydd Digidol SMART
Dydd Iau, Ebrill 28, 2022


Lynn and Daniel at UWTSD

Myfyriwr ffilm PCYDDS yn gweithio yn rôl intern i gwmni technoleg twf uchel

By Lucy Beddall, Cyflymydd Digidol SMART
Dydd Mawrth, Ebrill 12, 2022


Cysylltu

Cyflymydd Digidol SMART
PCYDDS
Campws Glannau Abertawe SA1
Heol y Brenin
Abertawe SA1 8EW

E-bost: accelerator@uwtsd.ac.uk

Twitter LinkedIn