View of section of a qwerty keyboard.

Mae'r Porth Hunanwasanaeth i Ailosod Cyfrinair yn galluogi'r holl myfyrwyr a staff i ailosod eu cyfrinair heb orfod cysylltu â Desg Wasanaeth TG

Os oes arnoch angen ailosod eich cyfrinair, cewch ei ailosod eich hun drwy ddefnyddio’r ddolen isod.

Ailosod eich cyfrinair.

Os na allwch ailosod eich cyfrinair neu fod angen help arnoch, ffoniwch ni unrhyw awr o’r dydd neu nos, bob dydd o’r flwyddyn ar 0300 500 5055 a byddwn yn gallu ailosod eich cyfrinair i chi.