View of section of a qwerty keyboard.

Mae'r Porth Hunanwasanaeth i Ailosod Cyfrinair yn galluogi'r holl myfyrwyr a staff i ailosod eu cyfrinair heb orfod cysylltu â Desg Wasanaeth TG

Os oes arnoch angen ailosod eich cyfrinair, cewch ei ailosod eich hun drwy ddefnyddio’r ddolen isod.

Ailosod eich cyfrinair.

Gwybodaeth Bwysig: Os nad yw Dilysu Aml-ffactor wedi’i alluogi ar eich cyfer, ni fydd gwasanaeth y porth ailosod cyfrinair uchod yn gweithio i chi ar hyn o bryd.

  • Nid yw Dilysu Aml-ffactor wedi’i alluogi ar gyfer yr holl fyfyrwyr a gofrestrodd cyn 21 Mehefin 2020 a bydd angen iddyn nhw hunan-gofrestru am Ddilysu Aml-ffactor fel y’i nodir isod
  • Mae Dilysu Aml-ffactor wedi’i alluogi ar gyfer yr holl fyfyrwyr a gofrestrodd wedi 22 Mehefin 2020
  • Mae Dilysu Aml-ffactor wedi’i alluogi ar gyfer yr holl staff

Er mwyn cofrestru am Ddilysu Aml-ffactor a galluogi mynediad i’r Porth Ailosod Cyfrinair, bydd angen i chi wneud y canlynol:

  1. Ydych chi’n gwybod eich cyfrinair?
    • Os nad ydych yn gwybod eich cyfrinair, ffoniwch ein Desg Wasanaeth TG unrhyw awr o’r dydd a’r nos drwy’r flwyddyn ar 0300 500 5055 a gofyn am ailosod cyfrinair.
    • Os ydych yn gwybod eich cyfrinair, ewch i’r cam nesaf
  2. Cliciwch yma i gofrestru am Ddilysu Aml-ffactor a fydd hefyd yn rhoi mynediad i’r Porth Ailosod Cyfrinair
  3. Dysgwch ragor am Ddilysu Aml-ffactor gan gynnwys ein canllawiau gosod drwy fynd i’n tudalen we Dilysu Aml-ffactor

Os na allwch ailosod eich cyfrinair neu fod angen help arnoch, ffoniwch ni unrhyw awr o’r dydd neu nos, bob dydd o’r flwyddyn ar 0300 500 5055 a byddwn yn gallu ailosod eich cyfrinair i chi.