Ffioedd Myfyrwyr a Chyllid UD a UE

Poeni am ffioedd? Peidiwch â phoeni, mae cymorth ar gael

Y prif ffeithiau yw na fydd y rhan fwyaf o fyfyrwyr yn talu dim yn syth ac ni fydd yn rhaid iddynt ei dalu’n ôl tan eu bod yn ennill dros £21,000 y flwyddyn fel person â gradd.

Os ydych yn gymwys i dderbyn cymorth gan eich bod yn fyfyriwr o’r DU, a byddwch yn ad-dalu’r un faint pa faint bynnag yw’r ffi dysgu.

Bydd y tâl yn cael ei dynnu’n awtomatig o’ch cyflog os byddwch yn gweithio yn y DU ar ôl gorffen eich cwrs, fel sy’n digwydd gyda threthi ac yswiriant cenedlaethol.