Ydds Hafan  -  Y Brifysgol  -  Gwasanaethau Proffesiynol  -  Cyllid

Nod yr Adran Gyllid yw cefnogi’r Brifysgol wrth iddi gynllunio, rheoli a manteisio i’r eithaf ar werth trwy ddarparu gwasanaeth ariannol cost effeithiol, effeithlon a phroffesiynol sy’n cynnwys rhoi cyngor, arweiniad, canllawiau a chymorth i holl aelodau’r Brifysgol er mwyn cyflawni ei hamcanion mewn ffordd gynaliadwy, reoledig ac atebol.

Mae’r Adran Gyllid yn gyfrifol am gynhyrchu Datganiadau Ariannol y Brifysgol ac am reoli holl incwm a gwariant y Brifysgol, ac am sicrhau bod y systemau cyfrifo a rheoli mewnol yn ddigonol ac yn unol â rheoliadau rhagnodedig.