Hafan YDDS  -  Y Brifysgol  -  Gwasanaethau Proffesiynol  -  Cyllid

Nod yr Adran Gyllid yw cefnogi’r Brifysgol wrth iddi gynllunio, rheoli a manteisio i’r eithaf ar werth trwy ddarparu gwasanaeth ariannol cost effeithiol, effeithlon a phroffesiynol sy’n cynnwys rhoi cyngor, arweiniad, canllawiau a chymorth i holl aelodau’r Brifysgol er mwyn cyflawni ei hamcanion mewn ffordd gynaliadwy, reoledig ac atebol.

Am ragor o wybodaeth ewch i'r fersiwn Saesneg.

Dogfennau Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (PCYDDS)