Cysylltu â’r Adran Gyllid yn ystod y Pandemig Covid

Oherwydd cyfyngiadau gwaith COVID-19 cyfeiriwch bob ymholiad i ffioedd@uwtsd.ac.uk

Os hoffech i aelod o’r tîm eich ffonio ynghylch eich ymholiad, gadewch fanylion cyswllt yn eich e-bost.

Cysylltiadau: Adran Gyllid Y Drindod Dewi Sant

E-bost: Ffioedd@uwtsd.ac.uk

Campws Caerfyrddin
Ail Lawr, Adeilad Dewi, yn uniongyrchol uwchben y Dderbynfa
Ffôn: 01792 481182
Oriau Agor: 
9:00 - 16:00 (Llun-Gwen)

Campws Abertawe 
Ail Lawr, Llys Glas, Pleasant Street, Abertawe, SA1 5DS 
Ffôn: 01792 481050
Oriau Agor: 
09:00 - 16:00 (Llun-Gwen)

Ffioedd Dysgu

Ffioedd Dysgu

E-bost: ffioedd@uwtsd.ac.uk

Kim Reynolds
01267 676837

Taliadau Myfyrwyr

Taliadau Myfyrwyr

E-bost: ffioedd@uwtsd.ac.uk

Sally Morris — 01792 481182

Nicola Evans — 01792 481050

Kim Reynolds — 01267 676837

Adennill Dyledion

Adennill Dyledion

E-bost: ffioedd@uwtsd.ac.uk

Sally Morris
01792 481182

Ffioedd Llety

Ffioedd Llety

E-bost: ffioedd@uwtsd.ac.uk neu accommodation@uwtsd.ac.uk

Rhif Ffôn:

Jean Thomas — 01267 676819

Sally Morris — 01792 481182