Cysylltu â’r Adran Gyllid yn ystod y Pandemig Covid

Oherwydd COVID-19, nid oes staff yn y swyddfeydd ar hyn o bryd.

Cyfeiriwch eich ymholiad i ffioedd@uwtsd.ac.uk ac fe ymatebwn i’ch ymholiad.

Campws Caerfyrddin

Campws Caerfyrddin

Mae’r Swyddfa Gyllid ar ail lawr Adeilad Dewi ac mae ein horiau agor fel a ganlyn:

Dydd Llun - Dydd Gwener
9:00 - 16:00

Cyfeiriad
Adran Cyllid
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
College Road
Caerfyrddin
Sir Gaerfyrddin
SA31 3EP

Ffôn: Cysylltwch â'r Tîm Cyllid
E-bost: fees@uwtsd.ac.uk

Campws Abertawe

Campws Abertawe

Dydd Llun - Dydd Gwener
09:00 - 16:00

Cyfeiriad
Adran Cyllid
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Ail lawr
Llys Glas
Pleasant Street
Abertawe
SA1 6ED

Ffôn: Cysylltwch â'r Tîm Cyllid
E-bost: fees@uwtsd.ac.uk