Ydds Hafan  -  Y Brifysgol  -  Gwasanaethau Proffesiynol  -  Cyllid  -  Sut i Dalu?

Mae’n ddrwg gennym, nid yw’r dudalen hon ar gael yn y Gymraeg ar hyn o bryd, ond rydym yn gweithio tuag at datrys y mater hwn.
Mae’r wybodaeth ar gael yn Saesneg yma

Cysylltiadau: Adran Gyllid Y Drindod Dewi Sant

Yr Adran Gyllid


Campws Abertawe 
Ail Lawr, Llys Glas, Pleasant Street, Abertawe, SA1 5DS 
Ffôn: 01792 481050
Oriau Agor: 
10:00 – 12:00 & 14:00 – 16:00 (Llun-Gwen)


Campws Caerfyrddin
Ail Lawr, Adeilad Dewi, yn uniongyrchol uwchben y Dderbynfa
Ffôn: 01267 676837
Oriau Agor: 
9:00 - 16:00 (Llun-Gwen)


E-bost fees@uwtsd.ac.uk