phwy y dylid cysylltu i gael cymorth.

Cliciwch yma i weld rhestr cwestiynau cyffredin gan fyfyrwyr.

 Desg Gymorth

Mae’r prif gymorth TG i staff a myfyrwyr drwy’r Ddesg Gymorth. Dylid cofnodi pob problem a phob cais TG drwy'r Ddesg Gymorth.

Cofnodi Cais

Staff – i gofnodi cais, mewngofnodwch i system y Ddesg Gymorth neu defnyddiwch un o’r dulliau isod.
Myfyrwyr – nid yw’n bosibl i fyfyrwyr gofnodi ceisiadau’n uniongyrchol i’r Ddesg Gymorth ar hyn o bryd felly bydd angen i chi ddefnyddio un o’r dulliau isod.

  • Ffoniwch y Ddesg Gymorth ar 0300 500 5055 (est. 5055 yn fewnol)
  • Anfonwch e-bost at ITServiceDesk@ydds.ac.uk
  • Yn bersonol wrth y Ddesg Gymorth (Caerfyrddin – Ystafell N101, Llambed – Adeilad Gwasanaethau Cyfrifiadurol, Llundain – Ystafell Adnoddau’r CAD)

Oriau’r Ddesg Gymorth:

Dydd Llun – Dydd Iau 8.45am – 5pm.
Dydd Gwener 8.45am – 4.30pm (ac eithrio Gwyliau Banc a dyddiau cau’r Brifysgol)