Cynhadledd NEXUS Cymru 2016

Cynhadledd NEXUS Cymru 2016

Cynhelir Cynhadledd Dysgu ac Addysgu Flynyddol y Brifysgol ar 23 a 24 Mawrth 2016, Campws Caerfyrddin.

‌Am y tro cyntaf cynhelir Cynhadledd Dysgu ac Addysgu Flynyddol Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant dros ddau ddiwrnod a bydd yn cynnwys Cinio’r Gynhadledd gyda’r hwyr ar 23 Mawrth 2016.

Hefyd, mae Hashnod Trydar wedi’i greu ar gyfer y digwyddiad #WalesNexus16

Rhaglen Dros Dro Cynhadled NEXUS Cymru 2016

Ffioedd Cofrestru (ar gyfer cynrychiolwyr allanol)

Sylwch fod raid ichi ddefnyddio’r ddolen hon os ydych yn academydd neu’n fyfyriwr o du allan i Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Prifysgol Cymru neu sefydliad partner y naill Brifysgol neu'r llall, neu'n gynrychiolydd allanol nad yw'n gyflwynydd, na'n awdur a enwir, yn y Gynhadledd: Ffi Gofrestru Cynrychiolwyr Academaidd £30 y dydd neu £50 am y ddau ddiwrnod, Ffi Gofrestru Cynrychiolwyr sy'n Fyfyrwyr £25 y dydd neu £40 am y ddau ddiwrnod. Mae’r ffi’n cynnwys cofrestru, lluniaeth a chinio, ond nid yw’n cynnwys Swper y Gynhadledd gyda'r nos.

http://store.trinitysaintdavid.ac.uk/browse/extra_info.asp?compid=1&modid=1&catid=18&prodvarid=37

Ffi Cinio’r Gynhadledd gyda’r Nos

Ffi Cinio'r Gynhadledd gyda'r Nos (ar gyfer POB cynrychiolydd) yw £25.00 (pryd tri chwrs gyda choffi).

http://store.trinitysaintdavid.ac.uk/browse/extra_info.asp?compid=1&modid=1&catid=18&prodvarid=37

Rhaid talu POB ffi wrth gofrestru a chyn y dyddiad cau ar gyfer cofrestru.

Dyddiad Cau ar gyfer Cofrestru

5yp ar ddydd Gwener 11eg Mawrth (dylid anfon unrhyw ymholiadau hwyr at Victoria Watkins victoria.watkins@uwtsd.ac.uk

Cyflwyniadau Ysgrifenedig

Fe ddylai’r awduron hynny sy’n bwriadu cyflwyno fersiwn ysgrifenedig o’u papur er mwyn iddo gael ei ystyried i'w gynnwys yn y Wales Journal of Learning and Teaching in Higher Education, gyflwyno eu gwaith cyn gynted â phosibl a heb fod ddim hwyrach na dydd Gwener 29ain Ebrill 2016, gan ddilyn y canllawiau sydd yn y ddolen hon http://www.uwtsd.ac.uk/cy/gwasanaethau-proffesiynol/uned-gyfoethogi/ymchwil-ac-ysgolheictod/cylchgrawn-cymru-ar-gyfer-dysgu-ac-addysgu-mewn-addysg-uwch-/ Y bwriad yw y caiff rhifyn hwn y Journal ei gyhoeddi erbyn mis Gorffennaf 2016. Bydd papurau a dderbynnir ar ôl y dyddiad terfyn yn cael eu hystyried i’w cyhoeddi mewn rhifyn dilynol o’r Cylchgrawn.

Ffrwd Fyw

Mae’r ffrydio byw ar gyfer 23 a 24 Mawrth 2016 isod