Cynhadledd NEXUS Cymru 2017

Cynhadledd Nexus Cymru 2017

Cynhelir Cynhadledd Dysgu ac Addysgu Flynyddol y Brifysgol ar 3, 4 a 5 Mai 2017 yng Nghanolfan Dylan Thomas, Abertawe.

Rhaglen Cynhadledd NEXUS Cymru 3 Mai 2017

Rhaglen Cynhadledd NEXUS Cymru 4 Mai 2017 (Y Ddarlithfa)

Rhaglen Cynhadledd NEXUS Cymru 4 Mai 2017 (Neuadd Vivian)

Rhaglen Cynhadledd NEXUS Cymru 5 Mai 2017

 

Ffioedd Cofrestru (i gynadleddwyr allanol)

Sylwer y dylid defnyddio’r ddolen hon ar gyfer cynadleddwyr allanol. Mae’r ffi’n cynnwys cofrestru, lluniaeth a chinio, ond nid yw’n cynnwys Cinio’r Gynhadledd.

Ffi Cinio’r Gynhadledd

Ffi Cinio’r Gynhadledd (yn berthnasol i’r HOLL gynadleddwyr) yw £25.00 (cinio tri chwrs gyda choffi).

Rhaid talu’r holl ffioedd wrth gofrestru a chyn y dyddiad cofrestru terfynol.

Dyddiad Cofrestru Terfynol

12.00pm ddydd Iau 13 Ebrill 2017 (dylid anfon unrhyw ymholiadau hwyr i’r Uned Gyfoethogi) enhancement.unit@uwtsd.ac.uk