An assessment of the feedback landscape within Active Learning.

Chris House

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Campws Mount Pleasant, Abertawe SA1 6ED; chris.house@uwtsd.ac.uk

3 Mai 2017

Crynodeb

Astudiaeth achos o sut yr ymatebodd myfyrwyr yn Y Drindod Dewi Sant i dderbyn adborth drwy nifer o ddulliau. Bydd yr anerchiad yn canolbwyntio ar sut roedd myfyrwyr wedi arfarnu adborth drwy sain, testun a’r ddau ddull gyda’i gilyd