Assessing fitness for the future: the case of Initial Teacher Education

Jane Waters; Jan Barnes

1Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Campws Townhill, Abertawe, SA2 0UT; jane.waters@uwtsd.ac.uk

2Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Campws Townhill, Abertawe, SA2 0UT; janine.barnes@uwtsd.ac.uk

3 Mai 2017

Crynodeb

Yn ystod cyfnod o newid dramatig, sut gwyddwn ni a ydym ni’n llwyddo i ddylunio profiadau dysgu newydd sy'n addas i’r dyfodol?  O fewn cyd-destun y gofynion am fathau newydd ar ddarpariaeth Addysg Gychwynnol Athrawon (AGA) ar draws Cymru, defnyddiwn ddamcaniaeth gweithgarwch ddiwylliannol-hanesyddol (Engeström 1996) i ddynodi tensiynau a heriau o fewn y ddarpariaeth gyfredol er mwyn cefnogi’r broses newid a chael gweledigaeth newydd ar gyfer rhaglenni AGA sy’n addas i’r dyfodol.