Developing writing through editing? Experiences of editing an undergraduate research journal

Thomas Jansen; Jenna-Marie Heard

1Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Campws Llambed, Ceredigion, SA48 7ED; t.jansen@uwtsd.ac.uk

2Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Campws Llambed, Ceredigion, SA48 7ED; 1502006@student.uwtsd.ac.uk

5ydd Mai 2017 

Crynodeb

Yn ein papur ar y cyd byddwn ni’n edrych ar y modd y mae’r profiad o olygu neu gyhoeddi mewn cyfnodolyn israddedig wedi cael effaith ar agweddau myfyrwyr tuag at ysgrifennu academaidd a datblygu sgiliau ysgrifennu.  Wedi’i seilio ar gyfweliadau lled-strwythuredig â golygyddion a chyfranwyr o’r gorffennol a'r presennol ymhlith y myfyrwyr, ein nod yw dadansoddi beth yn union maent yn ei ystyried yn fuddiol am fod yn rhan o gyfnodolyn ymchwil israddedig a sut mae hyn wedi effeithio ar ddatblygu eu sgiliau.  Byddwn yn cyfatebu ein canfyddiadau ag astudiaethau a wnaethpwyd yn y maes hwn.  Byddwn yn gorffen ein papur drwy ofyn pa gasgliadau y gellir eu tynnu o brofiad Y Myfyriwr Ymchwil ar gyfer gweithredu addysgu bloc (trochi) ar Gampws Llambed.  Pa rôl y gall neu y dylai ysgrifennu er mwyn cyhoeddi ei chwarae mewn cwricwlwm trochi israddedig?