Intrapreneurship: Not new language, why should we care?

Colin Jones

Queensland University of Technology, 2 George Street, Brisbane, QLD 4000, c81.jones@qut.edu.au

4ydd Mai 2017

Crynodeb

Sesiwn ryngweithiol dan ofal yr addysgwr arbenigol Dr Colin Jones i archwilio ein diffiniad o intrapreneuriaeth. Ai Addysg Fenter ac Entrepreneuriaeth yw’r Greal Sanctaidd i ymgorffori intrapreneuriaeth yn llwyddiannus o fewn dysgu ac addysgu mewn AU?