An Active learning experiment with Wireless ‘Screen Mirroring’

James Williams

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Campws Mount Pleasant, Abertawe SA1 6ED; james.williams@uwtsd.ac.uk

3 Mai 2017

Crynodeb

Arbrawf dysgu a gyfoethogir gan dechnoleg gyda ‘Thechnoleg Sgrinledu / Drychweddu Sgrin Ddi-wifr’ i gefnogi’r symudiad at ddysgu a datblygu gweithredol a chydweithredol sy’n canolbwyntio ar y myfyriwr.