Archeology of the Dead and how to bury yourself properly: Enriching the archaeology syllabus

Ros Coard

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Campws Llambed, Ceredigion, SA48 7ED;  r.coard@uwtsd.ac.uk

5ydd Mai 2017

Crynodeb

Mae’r sesiwn hon yn archwilio sut rydym ni’n cyflwyno myfyrwyr i archeoleg marwolaeth.  Gan mai pobl o’r gorffennol, y rheini a fu farw amser maith yn ôl, yw union destun archwiliadau archeolegol, tybir yn aml ein bod ni'n ymdrin yn bennaf ag olion materol ac olion diwylliannol.  Fodd bynnag, un thema ganolog ysgogol rydym ni’n ceisio cael y myfyrwyr i’w deall yw bod y meirw yn dweud mwy wrthym ni am y byw nag y maent am y meirw.  Sut yn union y mae’r meirw’n dweud stori, a beth maent yn ei ddatgelu?  Mae ymgysylltu â marwolaeth, yn cynnwys claddu cyd-fyfyrwyr, a threulio diwrnod cyfan mewn mynwent, yn cyflwyno myfyrwyr i rai o’r cwestiynau cymhleth iawn am farwolaeth ac o bosibl am emosiynau sydd hyd yn oed yn fwy cymhleth.  A derbyn mai’r meirw yw ein pwnc, sut yn union gallwn ni ennyn diddordeb myfyrwyr yn y pwnc emosiynol, anodd ei drin hwn, na ellir mo’i osgoi.