Beyond Endless Optimism: Educating the Uneducated

Colin Jones

Prifysgol Technoleg Queensland, 2 George Street, Brisbane, QLD 4000, c81.jones@qut.edu.au

3 Mai 2017

Crynodeb

Her eithaf yr addysgwr: addysgu rhywbeth sy’n wirioneddol werthfawr i’ch myfyrwyr gan gyfeirio cyn lleied â phosibl at gynnwys.  Yn barod am yr her? Nod y cyflwyniad pryfoclyd hwn yw symleiddio diben addysg pob myfyriwr i 3 chwestiwn syml. At hynny, mae’r cyflwyniad hwn yn gofyn i chi ddychmygu’r gwaith sy’n ofynnol gan eich myfyrwyr er mwyn symud o’r dosbarth anaddysgedig i’r dosbarth addysgedig, petai ond am ennyd.