Design and Evaluation of Wireless Sensor Networks

Brandon Lewis

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Campws Mount Pleasant, Abertawe SA1 6ED; blewis.143956@student.uwtsd.ac.uk

4ydd Mai 2017

Crynodeb

Mae’r papur hwn yn nodi canlyniadau dau efelychiad arbrofol a gyflawnwyd ar y technegau modylu ar ledaeniad signalau. Hefyd mae’n mynd i’r afael â pherfformiad rhwydwaith synwyryddion di-wifr, sy'n gallu cael ei weithredu o fewn y cysyniad o faes parcio clyfar. Bydd y technegau modylu’n cael eu hefelychu yn Matlab ® Simulink, a bydd y canlyniadau’n cael eu hallforio i mewn i graffiau er mwyn darlunio sut mae Allweddu Syfliad Gwedd Deuaidd, Allweddu Syfliad Gwedd Pedrongledd a Modylu Osgled Pedrongledd yn gweithredu.  Bydd y Maes Parcio Clyfar yn edrych ar sut mae modd monitro a rheoli cilfannau parcio'n awtomatig drwy osod synwyryddion a gysylltir yn ddi-wifr.  Mae pob un o’r tair techneg fodylu’n dangos bod y Gyfradd Gwallau Did yn gostwng wrth i’r Gymhareb Signal i Sŵn godi, gan brofi bod sŵn yn achosi colli pecynnau ac amharu ar signalau.  Dengys y canlyniadau a gafwyd drwy ddadansoddi’r rhwydwaith synwyryddion y gellir gweithredu’r senario arfaethedig a’i defnyddio i greu Maes Parcio Clyfar.