Developing and Using Flip-charts to educate children about sexual abuse

Glenn Miles

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Campws Busnes Abertawe, Abertawe SA1 1NE; glenn.miles@uwtsd.ac.uk

4ydd Mai 2017

Crynodeb

Mae siartiau troi Good Touch Bad Touch ac Asian Youth Against Porn wedi’u defnyddio’n llwyddiannus gyda phlant a phobl ifanc i fynd i’r afael â materion cam-drin plant yn rhywiol, masnachu plant a mynediad gan bobl ifanc i bornograffi.  Roedd y canlyniadau’n briodol yn ddiwylliannol ac yn briodol ar gyfer amgylchedd lle mae adnoddau’n brin.  Yn y siartiau troi cyntaf defnyddiwyd ffotograffau o bypedau yn erbyn cefndiroedd ffotograffig ac yn yr ail defnyddiwyd cartwnau wedi’u lluniadu gan artist lleol.  Roedd yr awdur yn ymwneud â’r gwaith o ddatblygu siartiau troi i blant a gyda nhw a Chyrff Anllywodraethol (Trydydd Sector) lleol.  Bydd yn disgrifio’r broses o’u datblygu yn cynnwys yr ymchwil, treialu’r siartiau troi gyda phlant a gwneud addasiadau ac wedyn rhoi’r siart droi ar waith i’w defnyddio gydag amryw o rwydweithiau'r trydydd sector yn Asia.  Datblygwyd gwefannau hefyd er mwyn i sefydliadau allu lawrlwytho’r lluniau a’r wybodaeth a’u defnyddio.  Datblygwyd y stori gan un Corff Anllywodraethol yn chwarae rôl ac addasodd rhwydwaith Corff Anllywodraethol arall ddarluniau’r stori gan lunio eu cartwnau eu hunain gyda’r wisg leol.