Diversity in Research and Practice Informed Teaching: Sharing Best Practice

Jill Venus; Andy Williams

1Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Campws Busnes Abertawe, Y Stryd Fawr, Abertawe, Cymru, SA1 1NE; j.venus@uwtsd.ac.uk

2Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Campws Busnes Abertawe, Y Stryd Fawr, Abertawe, Cymru, SA1 1NE; a.williams@uwtsd.ac.uk

4ydd Mai 2017

Crynodeb

Hysbysir dysgu ac addysgu mewn prifysgol gan ddiddordebau academaidd ehangach y staff academaidd sy’n datblygu ac yn cyflwyno modylau ac sy’n penderfynu ar ddulliau dysgu ac addysgu priodol.   Cydnabyddir ers cryn amser bod ymchwil academaidd yn hysbysu ac yn tanategu’r prosesau hyn.   Fodd bynnag, yn y rhan fwyaf o feysydd disgyblaeth ac yn enwedig mewn meysydd disgyblaeth cymhwysol, mae addysgu bellach yn cael ei hysbysu gan ystod lawer ehangach o brofiadau blaenorol ac arfer cyfredol. 

Mae’r Gyfadran Busnes a Rheolaeth yn Y Drindod Dewi Sant yn cynnwys amrywiaeth o feysydd academaidd sydd ar yr wyneb yn wahanol i’w gilydd (Busnes, Cyllid, Chwaraeon, Iechyd, Twristiaeth, Dysgu seiliedig ar Waith).   Mae’r Gyfadran ar y wedd hon yn gymharol newydd ond mae profiad eisoes wedi dangos bod llawer synergedd yn bodoli ar amryw o lefelau.   Ym mis Medi 2016 cynhaliodd y Gyfadran symposiwm un diwrnod i'w holl staff â’r teitl ‘Cyfraniadau i Ragoriaeth Academaidd’.   Roedd hwn yn gyfle (drwy gyflwyniadau 5 munud cryno â ffocws) i gydweithwyr rannu rhai o’r perthnasau a’r rhyngweithio rhwng gweithgareddau eu hymchwil a'u harfer eu hunain a’u haddysgu.    

Bydd y papur cynhadledd hwn yn rhannu peth o’r arfer gorau a gofnodwyd ac a rannwyd yn y broses hon, a’r camau dilynol ar draws gweithgareddau gweithgorau’r Gyfadran.