Educational Imperialism? Reflections on working with Asian colleagues

Stephen Griffiths

International University of Malaya-Wales (IUMW), Level 1, Block A, City Campus, Jalan Tun Ismail, 50480 Kuala Lumpur, MALAYSIA; steve.griffiths@iumw.edu.my

4ydd Mai 2017

Crynodeb

Yn dilyn llawer blwyddyn o groesawu myfyrwyr Asiaidd i Gymru a chynnal gweithdai i ddarlithwyr yn Asia, mae’r profiad o weithio’n barhaol gyda chydweithwyr Asiaidd wedi rhoi dimensiwn ychwanegol i’r heriau i’r awdur a chreu heriau gwahanol, o’i gymharu â bod yn “ymgynghorydd” addysg neu gyflwyno ar gampws yn y DU.

Mae rheoli gofynion ansawdd cystadleuol amryw o brosesau archwilio ansawdd, rhai Prifysgol Cymru (ASA), yr ISO a rhai’r corff cenedlaethol Awdurdod Cymwysterau Malaysia (MQA), yn caniatáu cymariaethau diddorol o ran tebygrwydd a gwahaniaethau yn y cynnwys a’r prosesau.  Yn nhermau newid diwylliannau asesu, dysgu ac addysgu ym Mhrifysgol Genedlaethol Malaya-Cymru, mae’r angen am gyfathrebu eglur, atgyfnerthu, ailadrodd a chyfarwyddyd sensitif yn brif ystyriaeth.  Rhaid cydbwyso’r brwdfrydedd cadarnhaol amlwg tuag at gofleidio normau a berchir yn rhyngwladol â pharch at draddodiadau newid esblygiadol, diwylliant sydd weithiau’n or-barchus ac ymostyngar a strwythurau rheoli hierarchaidd, a welwyd mewn cyfres o weithdai hyfforddi a gynhaliwyd gan yr awdur.

Bydd cydweithwyr yn y DU yn adnabod llawer nodwedd yn y dulliau cyflwyno presennol ac ethos addysgol yn Asia a fydd yn gyfarwydd i ddarlithwyr o genhedlaeth hŷn o’u profiad cynnar yn y DU.  Nid yw pob arfer hŷn yn wael.  Nid yw pob system newydd yn dda.  Mae’r diwylliant Asiaidd yn parchu gwahaniaeth a sawl ‘arlliw o lwyd’ mewn ffordd a allai fod yn rhwystredig i ymarferwyr yn y gorllewin.  Ceisio systemau sy’n gweithio gyda chanlyniadau derbyniol o ran ansawdd ddylai fod y cynnyrch terfynol.  Parch at gydweithwyr a grymuso ymarferwyr prifysgol, o swyddogion gweinyddol i diwtoriaid y rheng flaen, a ddylai fod y ffordd a’r modd i wneud hynny.

Methodoleg:

Trafodaeth gysyniadol, gyda rhai adroddiadau ar gymhwyso ymarferol.

Canfyddiadau: XXXX

Gwreiddioldeb: XXXX

Allweddeiriau: (Rheoli newid, Strategaeth Dysgu ac Addysgu, diwylliant addysgol Asiaidd/DU).

Dosbarthiad yr erthygl: Papur ymchwil.