Empowering the individual: supporting ‘neurodiverse’ learners to engage with academic texts

Fenella Lloyd

Coleg y Celfyddydau Henffordd, Folly Lane, Henffordd, HR1 1LT; f.gardner@hca.ac.uk

5ydd Mai 2017

Crynodeb

Cychwynnwyd ar y darn cyfredol hwn o ymchwil gweithredu a datblygu adnoddau yn sgil gwaith gyda dysgwyr ag ystod o arddulliau dysgu a galluoedd niwroamrywiol.  

Rhagdybiaeth ganolog y gwaith yw bod dysgwyr niwroamrywiol yn cynnig cyfle i archwilio a defnyddio ffyrdd newydd cyffrous o ddysgu sydd â pherthnasedd i bob dysgwr.  Yn benodol, mae dysgu ynghylch hunanwerthuso, ymgysylltu go iawn â gweithgareddau ysgolheigaidd ac atebion amgen ar gyfer datrys problemau oll yn feysydd o ddiddordeb.

Yn benodol mae’r gwaith yn canolbwyntio ar yr heriau a’r atebion mae myfyrwyr yn eu cael gyda darllen ar lefel Addysg Uwch ac fe’i llywir gan ymchwil ar brosesau seicolegol darllen a archwiliwyd gan John Stein (2010), agweddau cyffredin a rennir rhwng Anhwylderau yn y Sbectrwm Awtistig a Nam Iaith Penodol gan Williams, Botting a Boucher (2008), heriau penodol Addysg Uwch i ddysgwyr niwroamrywiol yn ôl ymchwiliad Mortimore a Crozier (2007) ac agweddau ar arfer da sefydledig ar gyfer athrawon sy’n gweithio gyda dysgwyr â phroffiliau niwroamrywiol:  yn arbennig yr angen i weithio gydag ystod o strategaethau cinesthetig ac amlsynhwyraidd.  Mabwysiadwyd y strategaeth yn un o brosiectau thema gyfoethogi'r Drindod Dewi Sant 2016-18.