Glass Beacons – a collaboration between the School of Applied Computing and the School of Glass

Nik Whitehead

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Campws Mount Pleasant, Abertawe SA1 6ED; nicola.whitehead@uwtsd.ac.uk

3 Mai 2017

Crynodeb

Mae prosiect newydd Y We Ffisegol gan Google yn caniatáu darparu gwybodaeth yn seiliedig ar leoliad drwy ddefnyddio trosglwyddyddion Bluetooth.  Bydd yr anerchiad hwn yn dangos sut y defnyddiwyd hyn i ddarparu addysgu sy'n berthnasol i’r cyd-destun a deunyddiau iechyd a diogelwch ar gyfer myfyrwyr yn yr Ysgol Gwydr