Introduction: learner trajectories in the arts-based curriculum

Sarah-Jane Crowson

Coleg y Celfyddydau Henffordd, Folly Lane, Henffordd, HR1 1LT; S.Crowson@hca.ac.uk

5ydd Mai 2017

Crynodeb

Dysgu ac Addysgu mewn cyd-destun seiliedig ar y celfyddydau Bydd y papur hwn (10 munud) yn cyflwyno cyd-destun penodol Coleg y Celfyddydau Henffordd ac yn cyflwyno trosolwg o’r addysgeg dysgu ac addysgu benodol o fewn cyd-destun y celfyddydau creadigol, gan gysylltu hyn â syniadau o ddysgu rhisomatig (Cormier, 2010), hunaneffeithlonrwydd (Ritchie, 2016), dysgu corfforedig a’r defnydd o gymeriadaeth hunan-adfyfyriol yn y stiwdio er mwyn hyrwyddo dialog.  Bydd yn ystyried yn gryno syniadau ynghylch y cwricwlwm ‘galwedigaethol’ a sut y gallai cyflwyno amrywiaeth o strategaethau i gefnogi myfyrwyr i ymgysylltu â chwricwlwm heriol hefyd eu cefnogi i gysylltu damcaniaeth ag arfer.