Learning from senior researchers within a multidisciplinary established network

Adolfo Miguel Martins1 Beñat Eguiluz Miranda2

1Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Campws Llambed, Ceredigion, SA48 7ED;  A.Martins@uwtsd.ac.uk

2Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Campws Llambed, Ceredigion, SA48 7ED;  b.eguiluz-miranda@uwtsd.ac.uk

4ydd Mai 2017

Crynodeb

Mae’n arferol diffinio ansawdd ymchwil yn ôl y modd y mae gwyddonwyr yn ymchwilio gan ddefnyddio dulliau a gydnabyddir gan y gymuned wyddonol, er mwyn cyflawni amcanion pob prosiect.  Mae’r gofynion yn nhermau cynhyrchion terfynol prosiectau ymchwil yn cynyddu fesul blwyddyn.  Nid yw’n hawdd cael cyllid ar gyfer prosiectau ymchwil yn y dyniaethau.  Felly rhaid i wyddonwyr feddu ar amcanion eglur a methodolegau pendant, ond yn anad dim, rhaid iddynt allu cyflwyno cynnyrch terfynol cynhwysfawr sy’n gallu gwneud cyfraniad diamheuol i wyddoniaeth.  Bellach ystyrir mai rhaglenni ymchwil amlddisgyblaethol yw’r ateb er mwyn llunio astudiaeth integredig ar gyfer y gymuned wyddonol a’r cyhoedd yn gyffredinol.  

Mae’n bosibl mai cynllunio a dylunio prosiect ymchwil yw darn mwyaf cymhleth gwaith ymchwil ac eto cam cyntaf y broses yn unig ydyw.  Dylai ymchwil gynnwys proses symbiotig rhwng dysgu ac addysgu,  lle dylai pob aelod o’r tîm fod â’r gallu i wneud "i wyddoniaeth ddigwydd”.  

Bydd prosiectau ymchwil sy’n drylwyr yn wyddonol yn gadael etifeddiaeth i genedlaethau’r dyfodol.  Byddant yn ysbrydoli drwy’u hesiampl arloesol.  Nid gorffen mo gwaith ymchwilwyr, ond yn hytrach ysbrydoli cenedlaethau’r dyfodol.  Ni fyddwn yn darganfod y cyfan, ond byddwn yn dod ag ymwybyddiaeth ynglŷn ag ychydig, a bydd eraill sydd eto i ddod yn mynd â honno yn ei blaen.

Allweddeiriau: Gwyddoniaeth, ymchwil amlddisgyblaethol, rhwydwaith, dysgu ac addysgu.